راه اندازی پروژه شبکه مجتمع آموزشی باران رحمت

راه اندازی پروژه شبکه مجتمع آموزشی باران رحمت

راه اندازی پروژه شبکه مجتمع آموزشی باران رحمت

راه اندازی پروژه شبکه مجتمع آموزشی باران رحمت – فاز اول : کارشناسی قبل از اجرا

 

شبکه گستران ناب

شبکه های مدرسه با اتصال مدارس به اینترنت، ایجاد ارتباط میان دانش آموزان، معلمان و مدارس، مشارکت در اطلاعات و منابع و حمایت از شیوه های یادگیری از راه دور در محیط های روی خط (online) و شبکه ای، پیشرفت های جوامع اطلاعاتی را انتشار و اشاعه می دهند.

فعالیت های شبکه مدرسه در سطوح مختلف میان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و آموزش عمل می کند. این نکته نحوه ایجاد شبکه های مدارس کشورها را نشان می دهد. شبکه مدارس کانادا خود را این گونه تعریف می کند : « شبکه مدرسه دانش آموزان را برای جامعه مبتنی بر دانش آماده می کند و از طریق فاوا و شریک یابی از یادگیری پایدار و تولید منابع آموزشی در سطح جهانی دفاع می کند. »

راه اندازی پروژه شبکه
راه اندازی پروژه شبکه

 

تعریف فوق، توضیحی بسیار کلی است. از بعضی لحاظ می توان به فعالیت ها و اقدامات شبکه مدرسه ( و فناوری های اطلاعات و ارتباطات و مدارس مرتبط که به صورت ابزاری مشترک برای رسیدن به هدف عمل می کنند) در حکم فعالیت های مبتنی بر بینش نگاه کرد.

از دیدگاه سازمانی، شبکه های مدارس به شکل های بسیار متنوع و گوناگون ظاهر می شوند. شبکه مدرسه می تواند برنامه ای باشد که درون یک بخش دولتی یا وزارتخانه، در فعالیت های چند جانبه دولت یا در یک سازمان غیر دولتی (NGO) یا یک پروژه جای داده شود.

 

اکنون اصطلاح « شبکه مدرسه» به صورت یک نام عمومی قابل شناسایی بین المللی در جوامع مختلف تبدیل شده است و به همین ترتیب در زمینه ها و حوزه های بسیار گوناگونی ( برای حمایت از فعالیت های شبکه ای در حوزه های جغرافیایی تعریف شده) توسط شرکت های انتفاعی ( در ایالات متحده آمریکا و هند) ، بنیادها و پروژه های بین المللی ( مانند « بنیاد جهانی شبکه مدرسه» ) و شبکه های منطقه ای ( مانند شبکه مدرسه اروپا و شبکه مدرسه آفریقا) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

شبکه های مدرسه برای نیل به اهداف باید در حکم برنامه های کشوری دولتی یا غیر انتفاعی شناخته شوند که هدف آنها توسعه و حمایت از کاربرد فاوا در مدارس به شیوه ای تکمیلی ( و نه بازاری ) است. شبکه های مدارس همچنین، گاه تمرکز کاملی بر ساخت جامعه ای متشکل از متخصصانی با عضویت در مدارس و یا معلمان مرتبط دارند.

 روز دوم – گارشناس ارسالی : امین ملک محمدی

تصاویر مربوطه :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *