قوانین و مقررات

به نام خدا

قرارداد طراحی وب سايت                                                                      تاريخ :          /        /۱۳۹۵

 

اين قرارداد مابين  آقاي   /     خانم                                     به شماره شناسنامه                                         که از این پس کارفرما  شناخته مي شود به نشاني قانوني  :

 

و از طرف آقاي                                                        که از این پس  مجري پروژه  طراحي وب شناخته مي شود  به نشاني   :

 

منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

ماده ۱-  موضوع قرارداد :   اجراي پروژه طراحي وب سايت به آدرس   :

ماده ۲-  مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع اين قرارداد   يك سال بوده و از تاريخ        /     /۱۳۹۴       شروع و در         /     /۱۳۹۵  خاتمه  مي پذيرد و پس از اتمام در صورت نیاز تمدید خواهد شد .

  • تبصره: مجري مكلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجراء نمايد. تمديد مدت اجراي طرح تنها در صورتي مقدور است كه مجري طرح ، دلايل و مدارك موجهي ارائه نمايد و کارفرما رسيدگي لازم را انجام و عذر مجري را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد. در اين صورت در طول مدت اجراء فقط يك بار طول مدت اجراء قابل تمديد بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

 

ماده ۳- تعهدات طراح وب سايت  

۱-۳ ) انجام فعاليتهاي طراحي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط طراح و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

۲-۳ ) رعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه کارفرما در اختيار طراح قرار مي دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع قرارداد.

۳-۳ ) عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه بمناسبت انجام طراحي كسب مي گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد مگر با كسب اجازه كتبي از کارفرما در غير اينصورت کارفرما  جهت استيفاي حقوق خود اقدام قانوني عليه طراح معمول خواهد داشت.

۴-۳ ) طراحي و پياده سازي كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي(استاندارد)  قرارداد.

ماده ۴- نوع وب سايت

وبسایت                                                                به صورت ايستا Static               پویا  Dynamic                            

 طراحي شده است و قابليت هاي وب سايت بانك اطلاعاتي را     دارد                 ندارد

لذا در صورت درخواست طراحي آن بايد مبلغ جداگانه پرداخت گردد.

 

 

ماده ۵- مبلغ قرارداد

مبلغ كل اين قرارداد                                                           تومان می باشد.

 

ماده ۶-  مراحل پرداخت

 

 

ماده ۷-  تعهدات اصلي کارفرما

 تسليم مدارك مورد نياز طراحي وب سايت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

کارفرما موظف است کلیه موارد درخواستی مجری مانند : عکس ها متون و  دیگر مواردی که برای بارگذاری در وب سایت مذکور لازم است ، را در زمان مقرر ( یک هفته ) در اختیار مجری قرار دهد . مجری هیچ گونه مسئولیتی  در قبال دیرکرد  ارائه این مدارک از  سوی کارفرما ندارد .

کارفرما (                                                     )  نمي تواند پيمان را كلا يا جزاً به غيرواگذار نماييد.

*درصورتی که کارفرما در هریک از مراحل پرداخت کوتاهی کند ، وب سایت به علت بدهی تا زمان تسویه مسدود میگردد .

ماده ۸– حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، موضوع توسط  ۲ نفر از اساتيد مرضي الطرفين  بررسي و حكم آنها براي طرفين لازم الرعايه مي باشد. و در صورتيكه مساعي طرفين و نمايندگان آنان به نتيجه نرسد، هريك از طرفين حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه نمايد.

ماده ۹ حقوق و مالكيت مادي و معنوي :

كليه حقوق علمي و معنوي این  طرح متعلق به  طراح وب سایت می باشد . و کارفرما پس از كسب اجازه از مجری  مي توانند از نتايج مذكور استفاده نمايند.

ماده ۱۰- اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدين ميسر خواهد بود.

ماده ۱۱– فسخ قرارداد

 فسخ قرار داد به صورت یک طرفه از سوی هیچ یک از طرفین قرارداد امکان پذیر نیست ، مگر اینکه کارفرما از انجام  تعهدات خود ، خودداری نماید

  • تبصره : درصورتی که کارفرما موارد لازم را برای بارگذاری در وب سایت تحویل مجری ندهد یا پس از مدت یک هفته نتواند موارد را جمع آوری کند ، مجری هیج تعهدی به ادامه پروژه ندارد و کارفرما موظف است هزینه طراحی را تمام و کمال بپردازد .

ماده ۱۲ توضیحات :

از آنجایی که نام کاربری و کلمه عبور وب سایت در ابتدای پروژه طراحی در اختیار کارفرما قرار میگیرد ، طراح ،  هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه کلاه برداری از طریق وب سایت ، پخش تصاویر مستهجن و هرگونه فعالیت غیر قانونی و … که خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران باشد را بر عهده نخواهد داشت و مسئولیت وب سایت به طور کامل و به هر نحو بر عهده کارفرما خواهد بود و طراح هیچ گونه همکاری نخواهد داشت  و در صورت مشاهده مراجع ذیربط را مطلع خواهد کرد

( مثال ۱ .  طراح وب سایت را تکمیل کرده و رفته ، کارفرما به جای عکس محصولات خودش اشتباها یک عکس دیگری را بارگذاری کرده ، طراح پاسخگو نخواهد بود ، زیرا کارفرما وب سایت را ویرایش کرده است . )

( مثال ۲ .  طراح وب سایت را تکمیل کرده و تحویل داده است ، چند روز بعد کارفرما از طریق وب سایت اقدام به فروش محصولات خود کند ، پول دریافت کند ولی جنس را دیر تر از موعد مقرر تحویل بدهد ، یا اصلا تحویل ندهد  ؛ همچین مواردی اصلا به طراح وب سایت ربطی ندارد و مسئولیت وب سایت کلا بر عهده کارفرما می باشد ، زیرا طراح هزینه ی طراحی را گرفته است و رفته است و نام کاربری را تحویل داده است و از کارفرما خواسته است که نام کاربری و کلمه عبور را تعویض کند  و تنها برنامه نویسی وب سایت بر عهده طراح است و چگونگی استفاده از وب سایت و کلیه مسئولیت های این چنین بر عهده کارفرما می باشد )

 

ماده ۱۳- شرايط خاص

 در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص مانند : سیل ، زلزله ، آتش سوزی و … ) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد هيچيك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت مي گيرد.

ماده ۱۴- آدرس

آدرس قانوني طرفين، همان نشاني مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

ماده۱۵- گارانتي و پشتيباني سايت

سايت                                        به مدت  ۱  ماه گارانتي از طرف طراح مي باشد.جهت انجام فعاليت هاي پشتيباني و  به روز رسانی   بعد از مدت گارانتي  معاونت بايد  قراردادي جهت خدمات پشتيباني مديريت وب سايت با طراح و يا با هر كس ديگر منعقد كند.

تبصره ۱ : ضمانت اجراي طراح اين است كه وب سايت از كيفيت بالايي برخوردار بوده و عاري از نقص ، مهارت در ايجاد همه بخش هاي آن قابل مشاهده مي باشد و در مدت زمان گارانتي هيچ خطايي در آن ديده نشود.

ماده ۱۶- قانون حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

* اين قرارداد در ۱۶ ماده،  يك پيوست، به زبان فارسي و در دو  نسخه چهار صفحه ای تنظيم گرديده و كليه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر مي باشد.

كليه نسخ اين قرارداد و تبصره هاي ذيل آن در تاريخ         /     /۱۳۹۴    امضاء متعاقدين رسيده و طرفين با امضاي اين قرارداد ، خود را  متعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد آن و پيوست هاي مربوطه مي دانند.

این جانب                                                       با نهایت سلامت جسمی و روحی ، پس از مطالعه دقیق این قرارداد ، خود را  متعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد آن و پيوست هاي مربوطه مي دانم .                     

                    مهر و امضاء اثر انگشت  کارفرما                                              

   این جانب                                    با نهایت سلامت جسمی و روحی ، پس از مطالعه دقیق این قرارداد ، خود را  متعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد آن و پيوست هاي مربوطه مي دانم .                     

                  مهر و امضاء  – مدير پروژه                                                                                                            

 

به نام خدا

قرارداد طراحی وب سايت   – پیوست ۱   ( توضیحات وب سایت )                                تاريخ :          /        /۱۳۹۵

شماتیک فنی سرویس به شرح زیر می باشد .

مشخصات هاست : لینوکس    /      تعدد دمین : نامحدود    /       تعدد ساب دمین : نامحدود /   تعداد پارک دمین : نامحدود

تعدد ایمیل : نامحدود  /    تعدد FTP : نامحدود    /   تعدد دیتابیس : نامحدود     /      فضای دمین :

شماتیک وب سایت