header banner
Default

Australiër die beweert de uitvinder van bitcoin te zijn, wint een miljardenzaak


Table of Contents

  De Australische computerwetenschapper Craig Wright, die al jaren beweert dat hij de uitvinder is van de cryptovaluta bitcoin, heeft gewonnen in een rechtszaak tegen de familie van zijn oud-zakenpartner Dave Kleiman. De familie Kleiman beweerde dat Wright de helft van zijn cryptofortuin, tientallen miljarden dollars, aan hen is verschuldigd.

  Kleiman, die in 2013 overleed, zou volgens de familie met Wright hebben samengewerkt aan het creëren en ‘minen’ van de eerste bitcoin. Zo zou Wright aan 1,1 miljoen bitcoins zijn gekomen, die vandaag de dag een waarde hebben van ruim 54 miljard dollar (47,7 miljard euro). Juryleden in de rechtbank in Florida namen ruim de tijd voor de technische zaak, waarbij ze herhaaldelijk vragen stelden aan beide kanten over de ingewikkelde werking van cryptovaluta. Uiteindelijk werd eerder deze week besloten dat Kleiman niet medegrondlegger is en dat Wright zijn fortuin mag houden.

  Lees ook Alles wat je wilt weten over bitcoin maar nooit durfde te vragen

  De jury besloot wel dat de Australiër 100 miljoen dollar moet betalen aan de familie vanwege inbreuk op intellectueel eigendom. Dat bedrag is overigens een fractie van wat de advocaten van de familie Kleiman tijdens het proces vroegen, schrijft The Guardian.

  De zaak trok veel aandacht van buitenstaanders, omdat de oorsprong van de bitcoin altijd een mysterie is geweest. De maker van de eerste bitcoin in 2008 is een persoon of groep onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Wright claimt al sinds 2016 Nakamato te zijn, maar wordt niet door iedereen geloofd. Ook van anderen wordt gespeculeerd dat zij de uitvinder zijn van de populaire digitale munt. Leden van de bitcoin-gemeenschap hebben Wright regelmatig opgeroepen een deel van zijn bitcoins naar een aparte rekening te verplaatsen als bewijs. Wright zelf ziet de uitspraak van de jury als een bewijs dat hij er de grondlegger van is. Hij heeft gezegd dat hij zijn eigendom zou aantonen als hij het proces zou winnen.

  Leeslijst

  Sources


  Article information

  Author: Stacey Taylor

  Last Updated: 1702643762

  Views: 894

  Rating: 3.6 / 5 (45 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Stacey Taylor

  Birthday: 1914-09-07

  Address: PSC 9449, Box 6839, APO AE 41896

  Phone: +3556261812698027

  Job: Robotics Engineer

  Hobby: Web Development, Rowing, Arduino, Origami, Graphic Design, Skiing, Billiards

  Introduction: My name is Stacey Taylor, I am a dazzling, treasured, sincere, Colorful, variegated, candid, valuable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.