header banner
Default

Maak honden aangelijnd om de reeën te beschermen


Table of Contents

  4 maart 2022 om 15:45 Lokaal Deel je nieuws

  Dee week liep Judith Terken de honden uit te laten op Landgoed Huis te Maarn, toen ze in de greppel vlakbij de Buurtsteeg een ree zag liggen. “Het was shockerend zo’n mooi en lief ree daar hulpeloos en kwetsbaar te zien liggen, Tranen van verdriet en machteloosheid rolden over mijn wangen. Hij zag er nog gaaf uit, de doodsoorzaak was niet duidelijk. Ik heb gelijk boswachter Reinders gebeld om dit te melden, omdat er net daarvoor een loslopende hond achter twee reeën aan rende.”  Deze jonge reebok bleek zijn nek gebroken te hebben toen hij werdt opgejaagd tegen een hek door een loslopende hond. Er worden meer en meer reeën de dood in gejaagd door niet aangelijnde honden. Volgens Martijn van Dooren van Vereniging het Ree weten mensen niet wat hun loslopende viervoeter kan aanrichten.  In natuurgebieden waar reeën zijn, is het niet de bedoeling dat honden het bos in rennen en reeën opjagen. Met het voorjaar in zicht, waarbij jonge reeën vaak bij de wandelpaden liggen, zijn ze een makkelijke prooi voor honden. Als ze verstoord worden en moeten vluchten, verzwakken ze. De stress die dit oplevert kan zo groot worden, dat een drachtige reegeit haar jongen verliest. De baasjes van loslopende honden hebben dat vaak niet door, omdat het zich in het bos afspeelt. Reeën gaan door de honden die ze opjagen hun vaste leefomgeving mijden en belanden in gebieden die ze niet goed kennen, waardoor ze  regelmatig slachtoffer worden van het verkeer. Meneer J. van Notten van Landgoed Huis te Maarn: ”Iedereen is welkom voor een fijn bezoek aan de natuur in onze bossen, maar wel met respect voor de natuur en dus met de hond aan de lijn. Dode reeën door loslopende honden; dat gaat te ver.” Vanaf heden zal er meer gesurveilleerd worden en eerder bekeurd. Als de hond losloopt waar dat niet mag, kan dat een boete opleveren van €125 euro. Als de hond achter wild aan gaat -wat feitelijk stroperij, oftewel illegale jacht is- kunnen boetes oplopen tot €3500. ”Niets is mooier dan je hond heerlijk vrij en onbekommerd zien rondrennen, dat geldt ook voor mijn hond Dooby, maar omdat hij een jachtinstinct heeft, moet ik hem aangelijnd houden  zodat hij niet achter de reeën aan gaat.” Aldus Tonja van Notten.  “We gunnen iedereen een heerlijke wandeling op ons landgoed; waarvan wij de paden openstellen voor wandelaars en aangelijnde honden.” Als u een dier in acute nood ziet: bel alarmnr. 144. 

  Sources


  Article information

  Author: Amanda Russell

  Last Updated: 1704169804

  Views: 1064

  Rating: 4 / 5 (96 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Amanda Russell

  Birthday: 1993-08-04

  Address: 437 Jimenez Points, Lake Katherineshire, OR 48040

  Phone: +4797124951042329

  Job: Computer Programmer

  Hobby: Snowboarding, Skydiving, Metalworking, Board Games, Cooking, Swimming, Coffee Roasting

  Introduction: My name is Amanda Russell, I am a dedicated, audacious, enterprising, receptive, venturesome, brilliant, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.