header banner
Default

Jongeren hebben moeite met geld


Als je voor een dubbeltje bent geboren, word je nooit een kwartje. Wie kent deze uitspraak niet? Voor jongeren die in armoede leven, is het soms realiteit. In 2022 groeide bijna 1 op de 10 kinderen in Nederland op in armoede. Zullen jongeren het ooit beter krijgen dan hun ouders? En wat hebben ze daarvoor nodig?

Hoewel de rijken steeds rijker worden, worden de armen steeds armer en veel jonge mensen zoeken (soms creatieve) financiële middelen om het einde van de maand te halen. Een op de vijf jongeren heeft een spelersaccount op gokwebsites, onlineaankopen doen wordt aantrekkelijk gemaakt door betalingsregelingen (Riverty/Klarna), lenen bij ome DUO kan altijd en snel geld verdienen met crypto lijkt ideaal. Ze lopen schulden op, maar geven het liever niet toe. Schaamte weerhoudt ze van hulp zoeken en bij wie kunnen ze eigenlijk terecht?

Stress om geld heeft enorme invloed op de mentale gezondheid. Depressieve gevoelens, angsten, slecht slapen en een lager zelfbeeld zorgen ervoor dat jongeren zich sneller terugtrekken. Deze avond gaat niet alleen over opgroeien met geldstress, maar juist over de weg eruit. Aan de hand van ervaringsdeskundigen, instanties en de politiek gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe worden jongeren financieel zelfredzaam? Wat is de weg naar succes? 

Over Jongeren aan zet

De Amsterdamse jongeren Amin (20), Azhar (18), Chadi (20) en Talitha (19) voelen zich te weinig gehoord in het publieke debat. Politici en beleidsmakers maken beslissingen voor hen, maar zij zien hun belangen (en die van leeftijdgenoten) amper vertegenwoordigd. In Jongeren aan zet werken deze vier gedreven jongeren samen met programmamakers van De Balie aan deze driedelige serie. Eerdere afleveringen gingen over de onderwaardering van het mbo en waarom jongeren in complottheorieën geloven. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door Erasmus+ en Combiwel Jongerenwerk.

Sprekers

VIDEO: Jongeren aan zet: geldstress
De Balie

Carola SchoutenMinister Armoedebeleid (ChristenUnie)

Maxe de RijkDocent Mundus College

Wilco van DijkDirecteur van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag

Chadi Jongere / Debatgroep Atac

TalithaJongere / Debatgroep Atac

AzharJongere / Debatgroep Atac

AminJongere / Debatgroep Atac

Bijna al onze programma’s zijn live mee te kijken via de programmapagina.

Heb je een programma gemist? Kijk deze terug via De Balie TV of ons YouTube-kanaal.

Sources


Article information

Author: David Lopez

Last Updated: 1703114522

Views: 1015

Rating: 4.8 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Lopez

Birthday: 1994-08-17

Address: 2411 Erin Crest, Gonzalezview, NV 48342

Phone: +4264422978127222

Job: Article Writer

Hobby: Raspberry Pi, Photography, Fishing, Badminton, Swimming, Bowling, Poker

Introduction: My name is David Lopez, I am a forthright, unwavering, Colorful, irreplaceable, vibrant, apt, capable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.